Om Center for Hospitalsbørn

Center for Hospitalsbørn er en privatejet virksomhed, som blev grundlagt i 2016 af cand. mag. i kommunikation, Sine Lyons. 

Centerets primære formål er at nedsætte belastningsreaktioner og dermed også forebygge traumer hos hospitalsbørn. Vi arbejder derfor først og fremmest ud fra et forebyggelsesperspektiv, hvor ressourcer og beskyttende faktorer for hele familien er i  centrum.

Får barnet eller familien brug for samtale med terapeutisk effekt eller behandling af traumer opstået i forbindelse med sygdommen (fx overskredne grænser, fastholdelse, tvang i behandlingen mm.), har centeret kontakt til psykologer og terapeuter i hele Danmark (undtagen Bornholm), som har erfaring med familier og børn med en kronisk eller længerevarende sygdom.

Center for Hospitalsbørn samarbejder med hospitaler og sundhedspersonale for at fremme synet på barnet, som et selvstændigt individ med forståelse for eget helbred og krop og med ønsker og grænser, som bør respekteres. Det kan måske synes mærkeligt, men mange undersøgelser viser, at børns stemme ikke høres i tilstrækkeligt grad – blandt andet når det handler om at træffe beslutninger om egen krop og helbred, og når barnet udtrykker smerte og ønsker at smertelindres.

Sine Lyons (f. 1971) er selv mor til et barn med en kronisk sygdom (bløder i svær grad, f. 2007).

Derudover

Carl og sygeplejerske
Carl skal stikkes, og det går godt
  • Spædbarnsterapeut
  • Cand. mag.
  • Familierådgiver
  • Kontaktforælder i Danmarks Bløderforening (fra 2009)
  • Fast foredragsholder hos Novo Nordisk i både ind- og udland (fra 2013)
  • Suppleant i bestyrelsen for Danmarks Bløderforening (fra 2015)
  • Medlem af bestyrelsen for Danmarks Bløderforening (fra 2018)
  • Medlem af Patientinddragelsesudvalget i Region Hovedstaden (fra 2017)